Počet záznamů: 1

A Merging Algorithm for Aerosol Size Distribution from Multiple Instruments

 1. 1.
  0329451 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ondráček, Jakub - Ždímal, Vladimír - Smolík, Jiří - Lazaridis, M.
  A Merging Algorithm for Aerosol Size Distribution from Multiple Instruments.
  [Algoritmus pro spojování velikostních distribucí aerosolových částic naměřených pomocí několika různých přístrojů.]
  Water, Air and Soil Pollution. Roč. 199, 1-4 (2009), s. 219-233 ISSN 0049-6979
  Grant ostatní:MTKD(XE) CT-2004-513849
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: aerosols * merging particle size distribution * multilognormal model
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.676, rok: 2009

  A simple algorithm for merging aerosol number particle size distribution (AMANpsd) data from multiple instruments is presented. The code uses a multilognormal model for the evaluation of merged aerosol particle size distribution data. The only assumption is the lognormality of the particle size distribution. As a result, the algorithm gives the parameters of the multilognormal model (particle number concentration, geometric mean diameter, and geometric standard deviation of each single lognormal mode). The algorithm was tested on a set of data from intensive indoor/outdoor measurement campaigns performed in Prague (Czech Republic), Oslo (Norway), and Milan (Italy).

  V příspěvku je prezentován jednoduchý algoritmus pro spojovaní velikostních distribucí aerosolových částic naměřených pomocí několika různých přístrojů. Algoritmus používá multilognormalní model pro vyhodnocení spojené celkové velikostní distribuce. Jediným předpokladem celého výpočtu je lognormalní rozdělení velikostní distribuce. Výsledkem výpočtu jsou parametry multilognormalního modelu pro každý jednotlivý lognormalní mód (početní koncentrace aerosolových částic, střední geometrický průměr a směrodatná odchylka módu). Algoritmus byl ověřován na souborech dat z intenzivních měřicích kampaní provedených v Praze, Oslu a Milánu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175484