Počet záznamů: 1

Investigation of thermal denaturation of barley nonspecific lipid transfer protein 1 (ns-LTP1b) by nuclear magnetic resonance and differential scanning calorimetry

 1. 1.
  0329400 - UIACH-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Matejková, M. - Žídková, Jitka - Žídek, L. - Wimmerová, M. - Chmelík, Josef - Sklenář, V.
  Investigation of thermal denaturation of barley nonspecific lipid transfer protein 1 (ns-LTP1b) by nuclear magnetic resonance and differential scanning calorimetry.
  [Zkoumání tepelné denaturace ječného nespecifického lipid transfer proteinu pomocí nukleární magnetické resonance a diferenciální skenovací kalorimetrie.]
  Journal of Agricultural and Food Chemistry. Roč. 57, č. 18 (2009), s. 8444-8452 ISSN 0021-8561
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: ns-LTP1 * thermal denaturation * barley
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.469, rok: 2009

  NMR and DSC provided complementary pictures of ns-LTP1b denaturation, the former reflecting structural changes the latter monitoring heat changes during the whole process.

  NMR a DSC poskytly komplementární obrázek denaturace ns-LTP1b. První metoda odráží změny struktury, druhá metoda ukazuje tepelné změny během celého procesu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175449