Počet záznamů: 1

Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika

 1. 1.
  0329385 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kolářová, Marta
  Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika.
  [Protest against globalization: gender and feminist critique.]
  Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 253 s. ISBN 978-80-86429-96-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: protest * globalization * gender
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kniha se zabývá genderovými aspekty globalizace a antiglobalizačního hnutí ve světě a v Česku. Věnuje se otázce, kde se setkává a míjí anti-globalizační kritika s feministickou kritikou globalizace. Práce představuje feministickou kritiku globalizace a její začlenění v antiglobalizační diskurzu. Kniha pojednává o různých aspektech součastného antiglobalizačního hnutí – jeho ideologických rámcích, složení a taktikách.

  The books addresses gender aspects of globalization and anti-globalization movement globálky and in the Czech Republic. It focuses on a question where the anti-globalization critique meets the feminist critique of globalization. The text presents feminist critique of globalization and its inclusion in the anti-globalization discourse. The book drala with several aspects of the contemporary anti-globalization movement – its ideological frames, composition and tactics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175439