Počet záznamů: 1

The formation and fate of chlorinated organic substances in temperate and boreal forest soils

 1. 1.
  0329376 - UEB-Q 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Clarke, N. - Fuksová, Květoslava - Gryndler, Milan - Lachmanová, Z. - Liste, H. H. - Rohlenová, Jana - Schroll, R. - Schröder, P. - Matucha, Miroslav
  The formation and fate of chlorinated organic substances in temperate and boreal forest soils.
  [Tvorba a osud chlorovaných organických látek v půdě lesů mírného a severního pásma.]
  Environmental Science and Pollution Research. Roč. 16, č. 2 (2009), s. 127-143 ISSN 0944-1344
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Carbon cycle * Chlorination * Chlorine biogeochemistry
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Impakt faktor: 2.411, rok: 2009

  Chlorine is an abundant element, commonly occurring in nature either as chloride or as chlorinated organic compounds. Chlorinated organic substances were long considered purely anthropogenic products; however, they are in addition a commonly occurring and important part of natural ecosystems. Their formation may affect the degradation of soil organic matter, with implications for the ability of forest soils to sequester carbon, while the occurrence of potentially toxic organochlorines in groundwater aquifers is of concern with regard to water quality. A survey of processes in the forest soil, including the participation of chlorine, is given together with gaps in their knowledge.

  Chlor je prvek hojně se vyskytující v přírodě, buď jako chlorid nebo jako chlorované organické látky. Ty byly dlouho považovány jen za látky antropogenního původu, vyskytují se však rovněž jako látky přirozeného původu tvořící důležitou součást přírodních ekosystémů. Jejich tvorba ovlivňuje degradaci půdní organické hmoty s určitým dopadem na sekvestraci uhlíku v lesní půdě, zatímco výskyt potenciálně toxických chlorovaných látek ve spodní vodě ovlivňuje její kvalitu. Je podán přehled procesů v lesní půdě za účasti chloru spolu s mezerami v jejich dosavadních znalostech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175430