Počet záznamů: 1

Microbial Chlorination of Organic Matter in Forest Soil: Investigation Using Cl-36-Chloride and Its Methodology

 1. 1.
  0329372 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Rohlenová, Jana - Gryndler, Milan - Forczek, Sándor - Fuksová, Květoslava - Handová, V. - Matucha, Miroslav
  Microbial Chlorination of Organic Matter in Forest Soil: Investigation Using Cl-36-Chloride and Its Methodology.
  [Mikrobiální chlorace organické hmoty v lesní půdě: studium pomocí 36 Cl-chloridu.]
  Environmental Science and Technology. Roč. 43, č. 10 (2009), s. 3652-3655 ISSN 0013-936X
  Grant CEP: GA ČR GA526/05/0636
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: BOUND CHLORINE * CHLOROACETIC ACIDS * HUMIC SUBSTANCES
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Impakt faktor: 4.630, rok: 2009

  Chloride chlorinates soil organic matter. Chlorination studies showed that the content of organically bound chlorine in temperate forest soils is higher than that of chloride, and various chlorinated compounds are produced. Our study of chlorination of organic matter in the fermentation horizon of forest soil using 36Cl showed that microbial chlorination prevails over abiotic one, chlorination of soil organic matter being enzymatically mediated and proportional to chloride content and time. Longterm chlorination leads to more stable chlorinated substances and volatile organochlorines are also formed. Penetration of chloride into microorganisms can be documented by the freezing/thawing technique.

  Chlorid se účastní chlorace půdní organické hmoty. Její studie ukázaly, že obsah organicky vázaného chloru v lesních půdách mírného pásu převyšuje obsah chloridu a přitom jsou produkovány různé chlorované látky. Za užití 36Cl bylo zjištěno, že mikrobiální chlorace organické hmoty ve fermentačním horizontu převyšuje abiotickou, je zprostředkována enzymaticky a je úměrná obsahu chloridu a času. Dlouhodobá chlorace vede ke stabilnějším chlorovaným látkám a navíc vznikají také těkavé organické látky. Průnik chloridu do mikroorganizmů lze dokumentovat technikou zmražení s následným rozmražením půdy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175426