Počet záznamů: 1

Proton Pump for O-2 Reduction Catalyzed by 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrinatocobalt(II)

 1. 1.
  0329362 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Partovi-Nia, R. - Su, B. - Li, F. - Gros, C. P. - Barbe, J.-M. - Samec, Zdeněk - Girault, H. H.
  Proton Pump for O-2 Reduction Catalyzed by 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrinatocobalt(II).
  [Protonová pumpa v redukci kyslíku katalyzované 5,10,15,20-tetrafenylpofyrinem Co(II).]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 10 (2009), s. 2335-2340 ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA MŠk OC 177; GA ČR(CZ) GA203/07/1257
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: cobalt * ferrocenes * hydrogen peroxide * oxygen reduction * proton pump
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009

  The role of 5,10,15,20-tetra-phenylporphyrinatocobalt(II) ([Co-(tpp)]) as a catalyst on molecular oxygen (O-2) reduction by ferrocene (Fc) and its two derivatives, methylferrocene (DFc) and decamethylferroccric (DMFc) at a polarized waterl 1,2-dichloroethane (DCE) interface has been studied. The water vertical bar DCE interface essentially acts as a proton pump controlled by the Galvani poten tial difference across the interface. driving the proton transfer from water to DCE. [Co(tpp)] catalyzed O-2 reduction by Fc, DFc and DMFc is then followed to produce hydrogen peroxide (H2O2). The catalytic mechanism is similar to that proposed by Fukuzumi et al. for bulk reactions. This interfacial system provides it platform for a very efficient collection of 11,0, by extraction immediately after its formation in DCE to the adjacent water phase, thus decreasing the possibility of degradation and further reaction with ferrocene derivatives.

  Byla studována role 5,10,15,20-tetrafenylpofyrinu Co(II) (Co(tpp)) jako katalyzátoru redukce molekulárního kyslíku ferrocenem, a jeho deriváty 1,1´- dimetylferrocenem resp. dekametylferrocenem, na polarizovaném rozhraní voda/1,2-dichloretan (DCE). Toto rozhraní funguje jako protonová pumpa řízená mezifázovým potenciálovým rozdílem pohánějící přenos protonu do DCE, kde se proton účastní redukce kyslíku katalyzované Co(tpp) za vzniku peroxidu vodíku. Peroxid vodíku je následně spontáně extrahován do vodné fáze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175419