Počet záznamů: 1

Vrozené vady v České republice v období 1994 – 2007

 1. 1.
  0329361 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šípek, A. - Gregor, V. - Šípek jr., A. - Horáček, J. - Klaschka, Jan - Skibová, J. - Langhammer, P. - Petržílková, L. - Wiesnerová, J.
  Vrozené vady v České republice v období 1994 – 2007.
  [Birth Defects in the Czech Republic in 1994 – 2007.]
  Česká gynekologie. Časopis České gynekologické a porodnické společnosti. Roč. 74, č. 1 (2009), s. 31-44 ISSN 1210-7832
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: vrozená vada * incidence * frekvence * Mezinárodní klasifikace nemocí – X. decenální revize * Česká republika
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  Cíl studie: Analýza výskytu vrozených vad u narozených dětí v České republice v období 1994 -2007. Stanovení absolutního počtu a relativních incidencí vrozených vad u narozených dětí podle rozdělení X. decenální revize mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10). Závěr: Práce předkládá aktualizované výsledky analýz incidencí vrozených vad v období 1994 - 2007 u narozených dětí v České republice podle aktuálních dat, která byla k dispozici k 31. 8. 2008. Data byla získána z Národního registru vrozených vad České republiky. Hlášení o vrozené vadě je v ČR povinné ze zákona a je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Jednotlivé diagnózy vrozených vad byly roztříděny do 11 přesně definovaných skupin podle Mezinárodní klasifikace nemocí - X. decenální revize. Byly stanoveny celkové počty, průměrné incidence a frekvence sledovaných vrozených vad diagnostikovaných u narozených dětí v České republice.

  Aim of study: An analysis of occurrence of birth defects in the Czech Republic in 1994 - 2007. An assessment of total numbers and relative incidences of birth defects in births according to Tenth Revision of International Classification of Diseases (ICD-10). Conclusions: The study gives updated results of incidences analysis of postnatally diagnosed birth defects (available on the date of August 31, 2008) in the Czech Republic in the 1994 – 2007 period. Data on birth defects were collected in the National Birth Defects Register (Institute for Health Information and Statistics). Birth defects registration is a compulsory process and is a part of the National Health Information System. The diagnoses in study were divided into eleven groups according to ICD-10 classification. Total numbers, relative incidences (per 10 000 live births, with a 95% C.I.) and relative frequencies of the birth defects groups are presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175418