Počet záznamů: 1

Mezinárodní konference Sprache und Recht in grossen europäischen Staaten ve dnech 23. a 24.5.2009 v Regensburgu

 1. 1.
  0329331 - USP-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Adamová, Karolina - Skřejpková, P.
  Mezinárodní konference Sprache und Recht in grossen europäischen Staaten ve dnech 23. a 24.5.2009 v Regensburgu.
  [The international conference Sprache und Recht in grossen europäischen Staaten held in Regensburg on Mai 23-24, 2009.]
  Právník. Roč. 148, č. 9 (2009), s. 1004-1005 ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal language * EU Law * legal terms
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Konference věnovaná problematice jazyka v právu podchytila aktuální otázky právního jazyka,i když mnohé příspěvky se zaměřily na minulost. Tato orientace však připravila půdu pro výzkum jazyka v právu Evropské unie i přesného používání a interpretace juristických pojmů v současných vnitrostátních právních řádech.

  The conference devoted to the problems of language used in the legal context paid mostly attention to the current issues of legal language, however, many contributions were focused on the past. Nonetheless, this orientation set the scene for the research of the language used in the EU Law as well as the exact usage and interpretation of legal terms in the current national legal orders.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175399