Počet záznamů: 1

Skleníkové plyny ze zemědělství, a co s nimi? (1. část). Skleníkový efekt a jeho příčiny

 1. 1.
  0329313 - BC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimek, Miloslav
  Skleníkové plyny ze zemědělství, a co s nimi? (1. část). Skleníkový efekt a jeho příčiny.
  [Greenhouse gases from agriculture – what to do with them? Part 1: Greenhouse gas effect and its causes.]
  Úroda. -, č. 8 (2009), s. 54-55 ISSN 0139-6013
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600660605; GA ČR GA526/09/1570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: greenhouse gases * agriculture * soil
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Skleníkové plyny mají důležitou úlohu v atmosféře. Bez nich by průměrná teplota na povrchu Země byla asi 30 stupňů pod současným stavem. Přirozená koncentrace skleníkových plynů se zvyšuje kvůli různým lidským aktivitám.

  Greenhouse gases play an important role in the Earth atmosphere. Without the greenhouse gases, the average temperature would be some 30 degrees bellow the recent one. The natural concentration of greenhouse gases is continuously inreasing due to man activities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175385