Počet záznamů: 1

Neuromuscular Junction (NMJ) : Presynaptic Non-Quantal Release of Transmitter

 1. 1.
  0329287 - FGU-C 2010 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Vyskočil, František
  Neuromuscular Junction (NMJ) : Presynaptic Non-Quantal Release of Transmitter.
  [Nervosvalové spojení (NMJ: Presynaptický nekvantový výlev přenašeče.]
  Encyclopedia of Neuroscience. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2009 - (Squire, L.), s. 611-617. ISBN 978-0-08-044617-2
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) IAA5011411
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: non-quantal * acetylcholine * membrane
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie

  The evidence for this nonquantal release , and for its possilbe physiological significance as a regulátor of Musile fiber excitability at the neuromuscular junction is the subjekt of this article

  Důkazy nekvantového výlevu a jeho fyziologického významu jako regulátoru vlákna na rozrušení nervosvalového spojení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175363