Počet záznamů: 1

Immobilization of Porphyrins in Poly(hydroxymethylsiloxane)

 1. 1.
  0329278 - UCHP-M 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Šabata, Stanislav - Hetflejš, Jiří - Rychtáriková, Renata - Kuncová, Gabriela - Lang, Kamil - Kubát, Pavel
  Immobilization of Porphyrins in Poly(hydroxymethylsiloxane).
  [Imobilizace porfyrinů v poly(hydroxymethylsiloxanu).]
  Chemical Papers. Roč. 63, č. 4 (2009), s. 438-444 ISSN 0366-6352
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1244; GA MŠk OC 121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: poly(hydroxymethylsiloxane) * fluorescence spectra * porphyrin
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.791, rok: 2009

  Three tetracationic porphyrins differing in the position of the charged nitrogen atoms on the peripheral substituents - 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP4), 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-2-yl)porphyrin (TMPyP2), 5,10,15,20-tetrakis(4-trimethylammoniophenyl)porphyrin (TMAPP), and hydrophobic 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin (TPP) were immobilized by adsorption and encapsulation in poly(hydroxymethylsiloxane) (PHOMS). The porphyrin-PHOMS composites so prepared were characterized by porosimetry, scanning electron microscopy, fluorescence, and diffuse reflectance UV-vis spectroscopy. It was found that porphyrins are immobilized in PHOMS matrix in the free base monomer form. Their irradiation produced singlet oxygen O2(1Δg) with a lifetime of 10-30 microsecunde.

  Tři porfyriny lišící se v umístění nabitých dusíkových atomů na periférních substituentech 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-4-yl)porphyrin (TMPyP4), 5,10,15,20-tetrakis(N-methylpyridinium-2-yl)porphyrin (TMPyP2), 5,10,15,20-tetrakis(4-trimethylammoniophenyl)porphyrin (TMAPP), a hydrofóbní 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin (TPP)- byly imobilizovány adsorpcí a enkapsulací do poly(hydroxymethylsiloxanu) (PHOMS). Porfyrin-PHOMS komposity byly charakterizovány porozimetrii, SEM, fluorescence a difusně reflexní UV-vis spektroskopií. Ukázalo se , že porfyriny jsou v PHOMS ve formě monomer a při ozáření produkují singletový kyslík O2(1Δg) s dobou života 10-30 microsekund.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005441