Počet záznamů: 1

Variances of volume, surface area and length estimates by 3D virtual grids

 1. 1.
  0329277 - FGU-C 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Variances of volume, surface area and length estimates by 3D virtual grids.
  [Rozptyl mřížkových odhadů objemu, povrchu a délky.]
  Stereology and Image Analysis. Bologna: Esculapio, 2009 - (Capasso, V.; Aletti, G.; Micheletti, A.), s. 101-106. ISBN 978-88-7488-310-3.
  [European Congress of Stereology and Image Analysis /10./. Milano (IT), 22.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: variance * stereology
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  The theory of variance of the volume estimation by spatial grids is reminded. Simple asymptotic formulas for the variance of surface area estimates by multiple grids of parallel lines in 3D and of the variance of length estimates by periodic grids of planes or spheres in d-dimensional space are presented

  Práce uvádí hlavní rysy rozptylu odhadů objemu pomocí prostorových mřížek. Dále jsou prezentovány jednoduché asymptotické vzorce pro rozptyl odhadu povrchů pomocí čárových mřížek a délky pomocí mřížek složených z rovin a sfér
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175360