Počet záznamů: 1

Systematic sampling in 3D using virtual test probes and its application to surface area and length measurement

 1. 1.
  0329276 - FGU-C 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubínová, Lucie - Janáček, Jiří
  Systematic sampling in 3D using virtual test probes and its application to surface area and length measurement.
  [Systematické vzorkování ve 3D pomocí testovacích sond a jeho využití při měření povrchu a délky.]
  Stereology and Image Analysis. Bologna: Esculapio, 2009 - (Capasso, V.; Aletti, G.; Micheletti, A.), s. 253-260. ISBN 978-88-7488-310-3.
  [European Congress of Stereology and Image Analysis /10./. Milano (IT), 22.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk MEB080831; GA ČR GA304/09/0733; GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA600110507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: length estimation * surface area estimation * stereology
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie

  The application of several stereological methods based on computer generation of isotropic uniform random virtual test probes in 3D, either in the form of spatial grids of “fakir” straight lines or cycloids for surface area estimation, or grids of virtual “slicer” planes or sphere probes used for the length estimation, is shown on different types of biological surfaces and fibrous structures. The efficiency of measurements using different types and arrangements of spatial grids is discussed, as well as the practical applicability of the presented methods

  Aplikace několika stereologických metod, založených na počítačovém generování izotropních rovnoměrně náhodných virtuálních testovacích sond ve 3D, buď ve tvaru prostorových mřížek sestávajících z „fakírských“ přímek či cykloid pro odhad povrchu, anebo mřížek složených z virtuálních rovin „kráječe“ či kulovitých sond pro odhad délky, je ukázána na různých typech biologických povrchů a vláknitých struktur. Je diskutována účinnost měření při použití různých typů a uspořádání prostorových mřížek, stejně tak jako praktická použitelnost představených metod
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175359