Počet záznamů: 1

The Minimum Wage: Labor Market Consequences in the Czech Republic

 1. 1.
  0329258 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Fialová, K. - Mysíková, Martina
  The Minimum Wage: Labor Market Consequences in the Czech Republic.
  [Minimální mzda a její dopady na trhu práce v České republice.]
  Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 59, č. 3 (2009), s. 255-274 ISSN 0015-1920
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/1369
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: minimum wage * employment probability * unemployment
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.264, rok: 2009

  This paper aims to quantify the impact of the minimum wage on labor market performance in the Czech Republic. Using regional data for 1995–2004, it estimates the effect of the minimum wage adjusted for the regional wage differential on regional unemployment. Consequently, using detailed individual data from 2004/2005, we analyze the annual hikes in the minimum wage, which allow us to estimate employment probabilities for workers with a wage level at, or close to, the new minimum wage.

  Studie kvantifikuje vliv minimální mzdy na trh práce v České republice. Za použití dat za období 1995–2004 je odhadován vliv minimální mzdy upravené o regionální mzdový rozdíl na regionální nezaměstnanost. Následně za použití individuálních dat z let 2004/2005 analyzujeme zvýšení minimální mzdy a odhadujeme pravděpodobnost zaměstnanosti pracovníků, jejichž mzda je na úrovni či blízko nové minimální mzdy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175345