Počet záznamů: 1

14-3-3 Protein Masks the DNA Binding Interface of Forkhead Transcription Factor FOXO4

 1. 1.
  0329194 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šilhán, J. - Vácha, Petr - Strnadová, P. - Večeř, J. - Herman, P. - Šulc, Miroslav - Teisinger, Jan - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš
  14-3-3 Protein Masks the DNA Binding Interface of Forkhead Transcription Factor FOXO4.
  [14-3-3 protein maskuje DNA vazebné rozhraní forkhead transkripčního faktoru FOXO4.]
  Journal of Biological Chemistry. Roč. 284, č. 29 (2009), s. 19349-19360 ISSN 0021-9258
  Grant CEP: GA AV ČR IAA501110801; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA204/06/0565
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: 14-3-3 protein * time-resolved fluorescence * forkhead transcription factor FoxO4
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.328, rok: 2009

  Time-resolved fluorescence measurements revealed that the 14-3-3 binding affects fluorescence properties of AEDANS probe attached at four sites within the forkhead domain of FOXO4 that represent important parts of the DNA binding interface. To build a realistic model of the FOXO4-14-3-3 complex, we measured six distances between 14-3-3 and FOXO4 using Förster resonance energy transfer time-resolved fluorescence experiments

  Měření časově rozlišené fluorescence ukázaly, že vazba 14-3-3 ovlivňuje fluorescenční vlastnosti sondy AEDANS navázané na čtyři různá místa forkhead domény FOXO4, které representují důležité části DNA vazebného rozhraní. Pro vytvoření realistického modelu FOXO4-14-3-3 komplexu bylo měřeno šest vzdáleností mezi 14-3-3 a FOXO4 použitím Försterova resonančního přenosu energie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175293