Počet záznamů: 1

Karlstein Castle as a theological metaphor

 1. 1.
  0329129 - UDU-I 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Studničková, Milada
  Karlstein Castle as a theological metaphor.
  [Hrad Karlštejn jako teologická metafora.]
  Prague and Bohemia. Medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe. London: British Archaeological Association and Maney Publishing, 2009 - (Opačić, Z.), s. 168-182. British Archaeological Association Conference Transactions, 32. ISBN 978-1-906540-58-6.
  [Medieval art and architecture in Prague and Bohemia. Praha (CZ), 07.07.2006-12.07.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Karlstein * wall painting * iconographic conception * St Wenceslas * scala coeli
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The article examines whether some elements of décor of the Karlstein Castle are inspired by theological metaphors that were common part of the culture of the king Charles IV's court. The connection between the staircase with frescos depicting life of St. Wenceslas and St. Ludmila and a metaphor of stairway to Heaven (scala coeli) is obvious.

  Stať zkoumá, zda některé prvky výzdoby hradu Karlštejna nemohly vycházet z teologických metafor, které byly běžnou součástí dvorské kultury Karla IV. Zřejmá je především souvislost schodiště s freskami ze života sv. Václava a sv. Ludmily s metaforou (scala coeli), nebeského schodiště.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175245