Počet záznamů: 1

A Study of Stress Wave Propagation in Thin Plate Loaded by an Oblique Impact

 1. 1.
  0329119 - UT-L 2010 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Trnka, Jan - Kolman, Radek - Dvořáková, Pavla - Veselý, Eduard
  A Study of Stress Wave Propagation in Thin Plate Loaded by an Oblique Impact.
  [Výzkum šíření napěťové vlny v tenké desce zatížené šikmým rázem.]
  International Review of Mechanical Engineering. Roč. 3, č. 3 (2009), s. 322-331 ISSN 1970-8734
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/0588; GA ČR GA101/06/0914
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: Stress wave propagation * Thin-wall structures * Double-pulse holointerferometry * Finite Element Method
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  The paper deals with the study of stress waves propagation in a thin steel plate. Impact loading was realized by means of loading element with the exploding wire. The full-field visualization of the displacement was carried out by double-pulse holointerferometry.The history of acceleration at plate points was measured by accelerometers. The experimental results are compared with numerical ones and their agreement is very good.

  Příspěvek je věnován studiu šíření napěťové vlny v tenké ocelové desce. Rázové zatížení bylo generováno výbušným drátkem. Posunutí povrchových bodů desky bylo vizualizováno dvoupulsní holointeferometrií. Časový průběh zrychlení byl zaznamenáván akcelerometry. Porovnáním experimentálních a numerických výsledků byla zjištěna velmi dobrá shoda.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175237