Počet záznamů: 1

Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova

 1. 1.
  0329064 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Březinová, Helena - Poppová Urbanová, K.
  Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova.
  [Textile fragments on a Roman period bronze bucket from Řepov, Central Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 61, č. 1 (2009), s. 101-117 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeological textile * Early Roman Age * imports * infrared spectroscopy
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek se zabývá analýzou organických pozůstatků dochovaných na povrchu vědra ze souboru ze starší doby římské z Řepova (okr. Mladá Boleslav). Polovinu vnějšího povrchu vědra pokrývají korozí prostoupené fragmenty nebo otisky několika různých tkanin, skané nitě, otisky travin a zbytky zvířecí srsti. Při zkoumání pozůstatků textilií a srsti byly použity různé metody: textilně-technologický průzkum, infračervená absorpční spektroskopie, mikroskopický průzkum struktury vláken a nedestruktivní průzkum negativního otisku organických vzorků.

  The article contains an analysis of organic remains extant on the surface of a bronze bucket that forms part of an assemblage from Řepov (Mladá Boleslav distr.) and dates to the Early Roman Age. Half of the bucket's outer surface is covered with corroded fragments and imprints of several different kinds of fabric, wound threads, imprints of grasses, and remains of animal fur. The remnants of textile and fur were examined in detail using various methods: textiletechnological examination, infrared absorption spectroscopy, microscopic examination of fibre structure, and a non-destructive examination of the negative imprint of organic specimens.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175199