Počet záznamů: 1

Bayesian filtering with discrete-valued state

 1. 1.
  0329034 - UTIA-B 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Suzdaleva, Evgenia - Nagy, Ivan - Pavelková, Lenka
  Bayesian filtering with discrete-valued state.
  [Bayesovská filtrace s diskrétními stavy.]
  2009 IEEE/SP 15th Workshop on Statistical Signal Processing. Cardiff: Research Publishing Services, 2009, s. 1-4. ISBN 978-1-4244-2710-9.
  [IEEE/SP 15th Workshop on Statistical Signal Processing. Cardiff (GB), 31.08.2009-3.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR(CZ) GP201/06/P434
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: state-space model * Bayesian filtering * discrete distribution
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/suzdaleva-bayesian filtering with discrete-valued state.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/suzdaleva-bayesian filtering with discrete-valued state.pdf

  The paper deals with estimation of a state with discrete values. The proposed estimation technique is evolved as an application of Bayesian filtering to a state-space model with discrete distribution. The example of filtering is shown with Bernoulli distributions.

  Článek se zabývá bayesovskou filtrací s diskrétními stavy. Navržená technika odhadování je vyvíjena jako aplikace bayesovké filtrace na stavovém modelu s diskrétními stavy. Je uveden příklad filtrace s Bernoulliho rozdělením.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175177