Počet záznamů: 1

Rise and fall of the W chromosome in Lepidoptera

 1. 1.
  0329009 - BC-A 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Marec, František - Sahara, K. - Traut, W.
  Rise and fall of the W chromosome in Lepidoptera.
  [Vzestup a pád chromosomu W u motýlů.]
  Molecular Biology and Genetics of the Lepidoptera. New York: CRC Press, 2010 - (Goldsmith, M.; Marec, F.), s. 49-63. ISBN 978-1-4200-6014-0
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/1860
  Grant ostatní:Japan Society for the Promotion of Science(JP) 18380037
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: W chromosome
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  Among several peculiarities of Lepidoptera cytogenetics, the WZ sex chromosome system is the most conspicuous. Whereas most animal and some dioecious plant species have an XY or X0 system, relatively few share the WZ or Z0 system with Lepidoptera, the most prominent ones being birds, snakes, and caddis flies (Trichoptera). This chapter focuses on the fate of the W chromosome. Although most extant lepidopteran species possess a W chromosome, the Lepidoptera clade started evolution with a Z0 system, and the W chromosome appeared much later in its history. Thereafter, the evolution of the W chromosome followed the rules already learned from Y chromosomes: It decayed, fused with other chromosomes, and sometimes even got lost again. Hence, the W chromosome exhibits the full evolutionary life cycle of a typical sex chromosome in a single clade. Here we review data on the composition of W chromosomes, their molecular differentiation and evolution, and their role in sex determination.

  Systém pohlavních chromosomů typu WZ je jednou z několika zvláštností cytogenetiky motýlů. Zatímco většina živočichů a některé dvoudomé rostliny mají systém XY nebo X0, relativně málo skupin sdílí s motýli systém WZ nebo Z0, mezi nimi nejznámější jsou ptáci, hadi a chrostíci (Trichoptera). Tato kapitola se věnuje osudu chromosomu W. Ačkoliv většina existujících druhů motýlů chromosom W má, taxon Lepidoptera začal svoji evoluci se systémem Z0 a chromosom W se objevil daleko později. Poté probíhala evoluce chromosomu W podle pravidel, která již známe u chromosomu Y. Došlo k jeho degeneraci, fúzím s jinými chromosomy a občas i k jeho ztrátě. Takže motýlí chromosom W vykazuje celý evoluční cyklus typického pohlavního chromosomu v rámci jediné vývojové větve. V této práci shrnujeme údaje o složení chromosomů W, jejich molekulární diferenciaci a evoluci a jejich roli v determinaci pohlaví.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175165