Počet záznamů: 1

Cannibals in Bohemia

 1. 1.
  0328978 - UDU-I 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Winter, Tomáš
  Cannibals in Bohemia.
  [Kanibalové v Čechách.]
  Umění. Roč. 57, č. 3 (2009), s. 248-260 ISSN 0049-5123
  Grant CEP: GA ČR GP408/08/P490
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: cannibalism * Czech modern art * primitivism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.umeni-art.cz/cz/soubory/winter1.pdf http://www.umeni-art.cz/cz/soubory/winter1.pdf

  The article maps out the origin and context of the František Tichý´s painting White Blacks from 1936. In addition, the text focuses on reflections of cannibalism of "primitive cultures" in Bohemia from 16th century.

  Článek sleduje původ a kontext vzniku obrazu Františka Tichého Bílí černoši z roku 1936. Kromě toho se zaměřuje na reflexe kanibalismu tzv. primitivních kultur v Čechách od počátku 16. století.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175144