Počet záznamů: 1

Závěrem: Napříč sociálněvědní a přírodovědnou institucí

 1. 1.
  0328976 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Závěrem: Napříč sociálněvědní a přírodovědnou institucí.
  [Conclusion: Across the social science and natural science institution.]
  Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: SLON, 2009 - (Stöckelová, T.), s. 133-151. ISBN 978-80-7419-003-2
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social sciences * natural sciences * Czech science policy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Závěrečná kapitola knihy, která srovnává zkoumanou socialněvědní a přírodovědnou instituci ze čtyř hlediskem: míry kompetitivnosti, publikační infrastruktury a strategií, epistémické tkáně institucí a utváření genderu.

  It is a concluding chapter of the book which compares the social science and natural science institutions under study regarding four themes: the degree and modes of competitiveness, publication infrastructure and strategies, epistemic texture of the institutions and enactment of gender.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175142