Počet záznamů: 1

Pregnenolone sulfate modulation of N-methyl-d-aspartate receptors is phosphorylation dependent

 1. 1.
  0328948 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Petrovič, Miloš - Sedláček, Miloslav - Cais, Ondřej - Horák, Martin - Chodounská, Hana - Vyklický ml., Ladislav
  Pregnenolone sulfate modulation of N-methyl-d-aspartate receptors is phosphorylation dependent.
  [Modulace N-methyl-D-aspartátových receptorů pregnenolonsulfátem je závislá na fosforylaci.]
  Neuroscience. Roč. 160, č. 3 (2009), s. 616-628 ISSN 0306-4522
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/07/0271; GA ČR(CZ) GA203/08/1498; GA MŠk(CZ) LC554; GA MŠk(CZ) 1M0517
  Grant ostatní:EC(XE) LSHM-CT-2007-037765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: NMDA * patch-clamp * phosphorylation
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 3.292, rok: 2009

  The modulation of native and recombinant NMDA receptors function by pregnenolone sulfate (PS) was studied by patch-clamp measurements. The rate of the diminution of NMDA receptors potentiation by PS in isolated membrane patches was influenced by inhibitors of protein phosphatases and kinases. The results suggest that the PS-potentiating effect at NMDA receptors is connected to the cellular phosphorylation/dephosphorylation pathways

  Modulace funkce nativních a rekombinantních NMDA receptorů pregnenolonsulfátem (PS) byla studována elektrofyziologicky metodou patch-clamp. Rychlost, s níž klesala míra potenciace NMDA receptorů PS ve vytržených membránových terčících, byla ovlivněna inhibitory proteinfosfatáz a kináz. Z výsledků vyplývá, že modulační účinek PS na NMDA receptory souvisí s fosforylačními/defosforylačními metabolickými drahami v buňce
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175120