Počet záznamů: 1

Model Considerations for Memory-based Automatic Music Transcription

 1. 1.
  0328923 - UTIA-B 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Albrecht, Š. - Šmídl, Václav
  Model Considerations for Memory-based Automatic Music Transcription.
  [Paměťově orientované modely pro systémy automatický přepis hudby.]
  29th International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering. Oxford, Mississipi: AIP, 2009, s. 1-8.
  [29th International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering. Oxford, Mississipi (US), 05.07.2009-10.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Automatic music recognition * Stochastic modeling * parameter estimation
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/smidl-model considerations for memory-based automatic music transcription.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/smidl-model considerations for memory-based automatic music transcription.pdf

  The problem of automatic music description is considered. The recorded music is modeled as a superposition of known sounds from a library weighted by unknown weights. Similar observation models are commonly used in statistics and machine learning. Many methods for estimation of the weights are available. These methods differ in the assumptions imposed on the weights. In Bayesian paradigm, these assumptions are typically expressed in the form of prior probability density function (pdf) on the weights. In this paper, commonly used assumptions about music signal are summarized and complemented by a new assumption. These assumptions are translated into pdfs and combined into a single prior density using combination of pdfs. Validity of the model is tested in simulation using synthetic data.

  Práce se zabývá problémem automatického přepisu hudby. Zvukový záznam je modelován jako superpozice zvuků uložených v předem připravené knihovně. Cílem je odhadnout váhy těchto zvuků v čase. Základní matematický model je dobře známý ze statistické literatury. Různé varianty modelu vznikají přidáním různých předpokladů ja omezení na odhadované váhy. Tyto předpoklady je nutno formalizovat jako hustoty pravděpodobnosti. V článku jsou popsány běžné vlastnosti hudebního signálu a tato znalost je převedena do formy hustot pravděpodobnosti. K tomu jsou použity techniky skládání hustot pravděpodobnosti a minimalizace Kullback-Leiblerovy vzdálenosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175105