Počet záznamů: 1

Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah

 1. 1.
  0328793 - GLU-S 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mayo, A. L. - Bruthans, J. - Tingey, D. - Kadlec, Jaroslav - Nelson, S.
  Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah.
  [Stanovení vertikálního pohybu podél zlomu Wasatch za použití datování sedimentů v jeskyni Timpanogos, Utah.]
  Quaternary Research. Roč. 72, č. 2 (2009), s. 275-283 ISSN 0033-5894
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: neotectonics * wasatch fault slip rate * cave sediments * paleomagnetism * U-series dating
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.675, rok: 2009

  Timpanogos Cave, located near the Wasatch fault, is about 357 m above the American Fork River. Fluvial cave sediments and an interbedded carbonate flowstone yield a paleomagnetic and U–Th depositional age of 350 to 780 ka. Fault vertical slip rates, inferred from calculated river downcutting rates, range between 1.02 and 0.46 mm yr−1. These slip rates are in the range of the 0–12 Ma Wasatch Range exhumation rate (0.5–0.7 mm yr−1), suggesting that the long-term vertical slip rate remained stable through mid-Pleistocene time.

  Jeskynní sedimenty jeskyně Timpanogos (Utah) byly datovány paleomagneticky a U-Th metodou do intervalu 350-780 ka. Výšková pozice jeskynních sedimentů umožnila stanovit rychlost zahlubovaní říčního údolí a vertikálního výzdvihu podél zlomu Wasatch.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175010