Počet záznamů: 1

HIGH-THROUGHPUT SCREENING TECHNOLOGY FOR MONITORING PHYTOHORMONE PRODUCTION IN MICROALGAE

 1. 1.
  0328778 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jirásková, D. - Poulíčková, A. - Novák, Ondřej - Sedláková, Kamila - Hradecká, Veronika - Strnad, Miroslav
  HIGH-THROUGHPUT SCREENING TECHNOLOGY FOR MONITORING PHYTOHORMONE PRODUCTION IN MICROALGAE.
  [Vysoce účinná technologie monitoringu fytohormonů v mikrořasách.]
  Journal of Phycology. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 108-118 ISSN 0022-3646
  Grant CEP: GA ČR GA206/09/1284
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: abscisic acid * auxins * cytokinins
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.270, rok: 2009

  New miniaturized techniques for multiplying microalgae and estimating their phytohormone production were developed; in these methods, the strains to be tested are cultivated in microtitre plates, and the phytohormones in suspensions of the cultures are measured by direct ELISAs. Specific and sensitive ELISAs for determining abscisic acid (ABA), indole-3-acetic acid (IAA), cis- and trans-zeatin riboside, isopentenyladenosine (iPR), and other less common cytokinins were developed for this purpose. Polyclonal antibodies used in the ABA and IAA assays were raised against C1- and C1‘- conjugates of the compounds with BSA, respectively, and thus were specific for the free acids and their respective C1-derivatives. The use of cytokinin ribosides coupled via their sugar residues to BSA as haptens generally led to antibodies that bound free bases, 9-glycosides and nucleotides, but with high specificity for the corresponding N6-side chains.

  Pro stanovení fytohormonů (kyseliny abscisové, ABA; kyseliny indolyl-3-octové, IAA; cis- a trans- zeatin ribosidu; iPR; a dalších cytokininů) v mikroskopických řasách byla vyvinuta citlivá a specifická metoda umožňující stanovení ve velmi malém množství rostlinného materiálu. Testované druhy řas byly kultivovány v mikrotitračních destičkách, a jednotlivé fytohormony byly stanoveny pomocí přímé ELISY (enzymová imunoanalýza). Rovněž byly připraveny polyklonální protilátky (pAb) vázané přes C1- (pro ABA) či C1´- (pro IAA) karboxylovou skupinu na bílkovinný nosič (BSA); takto získané Ab neváží pouze volnou kyselinu, ale i jejich C1-deriváty. Pro přípravu protilátek proti cytokininům byl použit cytokininový ribosid vázaný přes cukerný zbytek k BSA; tyto Ab vážou volné báze, 9-glukosidy a nukleotidy vykazující vysokou specifitu k N6-postrannímu řetězci. Použitím interních standardů [2H] a [3H] bylo ukázáno, že ELISA může být použita ke stanovení obsahu jednotlivých fytohormonů v kulturách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174998