Počet záznamů: 1

Transition of thermal plasma jet from subsonic to supersonic regime

 1. 1.
  0328773 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kavka, Tetyana - Chumak, Oleksiy - Mašláni, Alan - Hrabovský, Milan - Kopecký, Vladimír - Křenek, Petr
  Transition of thermal plasma jet from subsonic to supersonic regime.
  [Přechod proudění termického plazmatu z podzvukového do nadzvukového režimu.]
  ISPC-Proceedings International Symposium on Plasma Chemistry. Vol. O506. Bochum: Ruhr-University Bochum, 2009 - (von Keudell, A.; Winter, J.; Böke, M.; Schulz-von der Gathen, V.), s. 586-586. ISPC. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100430701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Thermal plasma jet * transitional mode
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/586.pdf http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/586.pdf

  The present paper describes some features of the hybrid DC current gas-water torch. Analysis of the measured plasma torch characteristics shows that for some combinations of arc current and plasma gas flow rate the generated plasma jet starts transition to supersonic regime already under atmospheric pressure. This work is devoted to investigation of these limiting modes and the conditions, which cause them.

  Tato práce popisuje vlastnosti hybridního plazmatronu stejnosměrného napětí s plynově-vodní stabilizací. Analýza změřených charakteristik plazmatronu ukazuje, že pro některé kombinace proudu a průtoku plynu generované proudění přechází do supersonického režimu již za atmosférického tlaku. Práce se věnuje těmto přechodovým podmínkám.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174995