Počet záznamů: 1

Long term picoplankton dynamics in a warm-monomictic, tropical high altitude lake

 1. 1.
  0328736 - BC-A 2010 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Macek, Miroslav - Alcocer, J. - Lugo Vázquez, A. - Martínez-Pérez, M.E. - Peralta Soriano, L. - Vilaclara Fatjó, G.
  Long term picoplankton dynamics in a warm-monomictic, tropical high altitude lake.
  [Analýza dlouhodobého rozvoje pikoplanktonu v teplém-monomiktickém tropickém jezeru velké nadmořské výšky.]
  Journal of Limnology. Roč. 68, č. 2 (2009), s. 183-192 ISSN 1129-5767
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) ME 296
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: athalassohaline lake * picoplankton * anoxia * bacteria * chlorophyll-a
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Impakt faktor: 0.932, rok: 2009

  An athalassohaline Lake Alchichica (Puebla, Mexico) was studied for 5 years. The overturn occurred during the early dry, cold season while the stratification was pronounced in the late dry- and the rainy-season. Anoxic conditions in the hypolimnion lasted about 9 months. The annual mean concentrations of chlorophyll-a were below 4 μg/L in 1998, 1999 and 2001, however, over 5 μg/L in 2000 and 2002. The highest picoplankton (TPP) values were found during mixing and early stratification (January-March). The minimum numbers were present during late stratification (October-November). The maximum TPP were observed within the layer 0-20 m, which corresponded to the epilimnion during the stratification period. Neither the thermocline nor the deep chlorophyll maximum showed an elevated TPP concentration. In the hypolimnion, TPP numbers were low apparently as a result of the long period of anoxia. Notwithstanding autotrophic picoplankton contributed even up to 30% of TPP.

  Athalasohalinní jezero Alchichica (Puebla, Mexiko) se studovalo 5 let. Jezero se míchalo během časného suchého období (zima), zatímco se stabilní stratifikace pozorovala během pozdního suchého období a během období dešťů. Hypolimnium byl anoxický po 9 měsíců. Roční průměrná koncentrace chlorofylu a se pohybovala pod 4 μg/L v letech 1998, 1999 a 2001, ale byla vyšší než 5 μg/L roku 2000 a 2002. Nejvyšší počty pikoplanktonu (TPP) se pozorovaly během míchání a časné stratifikace (leden-březen), nejnižší počty během pozdní stratifikace (říjen-listopad). Maximum TPP se koncentrovalo v horních dvaceti metrech, což odpovídalo, během stratifikace, epilimnetické vrstvě. Výrazně zvýšené počty TPP se nepozorovaly ani v termoklině, ani v hlubokém maximu chlorofylu (DCM). V hypolimniu byly počty TPP velmi nízké, zřejmě následkem dlouhodobé anoxie. Je třeba zdůraznit, že autotrofní pikoplankton tvořil až 30% TPP.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174974