Počet záznamů: 1

Preferential growth and peculiar interfacial atomic configuration of the YBCO liquid-phase epitaxial film with 45.sup.o./sup. in-plane alignment

 1. 1.
  0328688 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cai, Y.Q. - Wan, W. - Li, F.H. - Wang, X. - Yan, S.B. - Tang, Ch.Y. - Yao, X. - Jirsa, Miloš - Xiong, J. - Tao, B.W.
  Preferential growth and peculiar interfacial atomic configuration of the YBCO liquid-phase epitaxial film with 45o in-plane alignment.
  [Přednostní růst epitaxních vrstev YBCO pěstovaných z tekuté fáze s 45 st. uspořádáním v rovině a jejich zvláštní atomární uspořádání na styku s podložkou.]
  Crystal Growth & Design. Roč. 9, č. 7 (2009), s. 3218-3221 ISSN 1528-7483
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0722
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: YBCO thin films * liquid/phase epitaxy * magnetic properties * preferential 45o in-plane orientation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.162, rok: 2009

  Using 8-fold symmetric YBa2Cu3Oy seed films deposited on MgO substrates, a new preferential growth of YBCO with 45o in-plane alignment was found under pure oxygen atmosphere. Peculiar structural and magnetic properties were observed and reported.

  Při použití YBa2Cu3Oy zárodečné vrstvy s 8-četnou symetrií, vypěstované na podložce MgO, byly v čisté kyslíkové atmosféře vypěstovány ABCO vrstvy s přednostní 45st. orientací v rovině. Byly studovány specifické vlastnosti krystalografické i magnetické.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005430