Počet záznamů: 1

Discontinuity of capacitance at the onset of surface superconductivity

 1. 1.
  0328679 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Morawetz, K. - Lipavský, Pavel - Mareš, Jiří J.
  Discontinuity of capacitance at the onset of surface superconductivity.
  [Nespojitost kapacity při nástupu povrchové supravodivosti.]
  New Journal of Physics. Roč. 11, č. 2 (2009), 023032/1-023032/8 ISSN 1367-2630
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1010404; GA ČR(CZ) GA202/06/0040; GA AV ČR IAA100100712
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: capacitance * surface supraconductivity
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.312, rok: 2009

  The effect of magnetic field on a capacitor with a superconducting electrode is studied with the Ginzburg-Landau approach. It is shown that the capacitance has a discontinuity at the onset of the surface superconductivity, which is expressed as a discontinuity in the depth of penetration of the electric field into metals.

  Vliv magnetického pole na kondensátor se supravodivou elektrodou je studován v rámci Ginzburgovy-Landauovy teorie. Bylo ukázáno, že kapacita má při nástupu povrchové supravodivosti nespojitost, která souvisí s nespojitostí hloubky pronikání elektrického pole do kovu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174937