Počet záznamů: 1

Deep defects in GaN/AlGaN/SiC hererostructures

 1. 1.
  0328675 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kindl, Dobroslav - Hubík, Pavel - Krištofik, Jozef - Mareš, Jiří J. - Výborný, Zdeněk - Leys, M.R. - Boeykens, S.
  Deep defects in GaN/AlGaN/SiC hererostructures.
  [Hluboké defekty v heterostrukturách GaN/AlGaN/SiC.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 9 (2009), 093706/1-093706/8 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0525
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nitrides * silicon carbide * deep levels * DLTS
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  Deep level transient spectroscopy (DLTS) measurements were carried out on GaN/AlGaN/SiC heterostructures prepared by MOVPE. The deep level parameters were correlated with the SiC substrate orientation and the AlGaN layer composition.

  Transientní spektroskopie hlubokých hladin (DLTS) byla použita ke studiu heterostruktur GaN/AlGaN/SiC připravených epitaxním růstem z organokovů. Byl zkoumán vliv orientace substrátu SiC a složení vrstvy AlGaN na parametry hlubokých hladin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174934