Počet záznamů: 1

The infrared optical absorption spectra of the functionalized nanocrystalline diamond surface

 1. 1.
  0328671 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Remeš, Zdeněk - Kromka, Alexander - Kozak, Halyna - Vaněček, Milan - Haenen, K. - Wenmackers, S.
  The infrared optical absorption spectra of the functionalized nanocrystalline diamond surface.
  [Infračervená optická spektra funkcionalizovaného nanokrystalického diamantového povrchu.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 5-8 (2009), s. 772-775 ISSN 0925-9635
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR KJB100100623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanocrystalline diamond * photochemical functionalization * spin coating * polymer * infrared spectroscopy * fluorescence microscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  We propose a new method of detecting the functional groups at the NCD surface based on the interfrence-free infrared reflection absorption spectroscopy of p-polarized IR light at Brewster's angle of incidence (BA-IRRAS).

  Predstavujeme novou metodu detekce funkcnich skupin na NCD povrchu zalozenou na bezinterferencni reflexni absorpcni spektroskopii p-polarizovaneho IR svetla pri dopadu svetla pod Brewsteroivym uhlem (BA-IRRAS).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174931