Počet záznamů: 1

Voltammetric study of adenine complex with copper on mercury electrode

 1. 1.
  0328583 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Jelen, František - Kouřilová, Alena - Hasoň, Stanislav - Kizek, R. - Trnková, L.
  Voltammetric study of adenine complex with copper on mercury electrode.
  [Voltametrická analýza adeninového komplexu s mědí na rtuťové elektrodě.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 439-444 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100040602; GA AV ČR(CZ) IAA400040804; GA AV ČR(CZ) KAN200040651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: cyclic voltammetry * elimination voltammetry * copper-adenine complex
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  The determination of adenine, adenosine and hydrolyzed adenosine in the presence of copper(II) ions was performed by cyclic and elimination voltammetry with linear scan in connection with adsorptive stripping technique. Signals of adenine and copper-adenine complex were measured on a hanging mercury drop electrode in buffered solutions with different pH. Evaluation of voltammetric responses was carried out by elimination voltammetry.

  Je popsáno stanovení adeninu, adenosinu a hydrolyzovaného adenosinu v přítomnosti cu(II) pomocí cyklické voltametrie, eliminační voltametrie s lineárním skenem ve spojení s adsorptivní rozpouštěcí technikou. signály adeninu a adeninového komplexu s mědí byly měřeny na visící rtuťové kapkové elektrodě. Vyhodnocení voltametrických signálů bylo provedeno pomocí eliminační voltametrie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174872