Počet záznamů: 1

Kultura s keramikou pražského typu a problém šíření slavinity do střední Evropy. K článku Florina Curty

 1. 1.
  0328580 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Profantová, Naďa
  Kultura s keramikou pražského typu a problém šíření slavinity do střední Evropy. K článku Florina Curty.
  [The Prague-type pottery culture and the problem of diffusion of Slavinity into central Europe. On the article by Florin Curta.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 61, č. 2 (2009), s. 303-330 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: ethnicity * Early Middle Ages * Prague type pottery culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Na základě písemných a archeologických pramenů spojuje šíření kultury s keramikou pražského typu s přesunem gentes, později nazývaných Venedi a Sclavini, do střední Evropy. Je zřejmá kontinuita s pozdějším raně středověkým osídlením a diskontinuita s předchozím osídlením doby stěhování národů (germánským).

  On the base on data from written as well as archaeological evidence links the difussion of Prague type pottery culture with the advance of the gentes, referred later as Venedi and Sclavini, into central Europe. Sources point to their continuity with later early medieval settlement (Slavic) and discontinuity with the preceding settlement of Migration period (Germans).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174869