Počet záznamů: 1

The effect of a full agonist/antagonist of the D1 receptor on locomotor activity sensorimotor gating and cognitive function in dizocilpine-treated rats

 1. 1.
  0328539 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bubeníková-Valešová, V. - Svoboda, Jan - Horáček, J. - Valeš, Karel
  The effect of a full agonist/antagonist of the D1 receptor on locomotor activity sensorimotor gating and cognitive function in dizocilpine-treated rats.
  [Vliv agonistů/antagonistů D1 receptorů na lokomoční aktivitu, senzorimotorický gating a kognitivní funkce u lab. potkanů po aplikaci dizocilpinu.]
  International Journal of Neuropsychopharmacology. Roč. 12, č. 7 (2009), s. 873-883 ISSN 1461-1457
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MZd(CZ) NR9178
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: animal model * cognitive function * D1 receptor
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 4.874, rok: 2009

  Cognitive impairment has been found across all subtypes of schizophrenia. The location and function of dopamine-1 receptors (D1Rs) make them attractive targets for the treatment of cognitive impairment in schizophrenia. We investigate the systemic effect of a D1R agonist (A77636) and antagonist (SCH 23390) on hyperlocomotor activity and cognitive deficit induced by an NMDA receptor antagonist (MK-801). Administration of the D1R antagonist had no effect on cognitive function, but decreased hyperlocomotion induced by MK-801. Thus, based on our results, over-activation of D1Rs may exacerbate psychotic symptoms in patients with schizophrenia

  Kognitivní deficit hraje klíčovou roli ve schizofrenii. Studovali jsme vliv D1 agonisty A77636 a antagonisty SCH23390 na lokomoční aktivitu a kognitivní deficit indukovaný aplikací NMDA antagonisty MK-801. Podání D1 antgonisty nemá vliv na kognitivní funkce, ale sníží hyperlokomoci indukovanou aplikací MK-801
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174832