Počet záznamů: 1

Determination of electron inelastic mean free paths for poly[methyl(phenyl)silylene] films

 1. 1.
  0328517 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zemek, Josef - Houdková, Jana - Jiříček, Petr - Jablonski, A. - Jurka, Vlastimil - Kub, Jiří
  Determination of electron inelastic mean free paths for poly[methyl(phenyl)silylene] films.
  [Stanovení středních neelastických volných drah elektronů v tenkých vrstvách polymetylfenyl silylenu.]
  Polymer. Roč. 50, č. 11 (2009), s. 2445-2450 ISSN 0032-3861
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0428; GA AV ČR IAA100100622
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: polymer physics * poly[methyl(phenyl)silylene] * inelastic mean free path
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.573, rok: 2009

  The IMFP of electrons at a poly[methyl(phenyl)silylene] film surface were determined using elastic peak electron spectroscopy and Monte Carlo calculations.

  Neelastická střední volná dráha elektronů v tenkých vrstvách polymetylfenyl silylenu byla určena spektroskopií elastického píku a Monte Carlo výpočty drah elektronů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005425