Počet záznamů: 1

Clustering by Mode Estimation

 1. 1.
  0328456 - UTIA-B 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ocelíková, E. - Klimešová, Dana
  Clustering by Mode Estimation.
  [Shlukování s využitím odhadu modu.]
  IEEE - 7th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Vol. 1. Košice: Slovakia, 2009, s. 112-115. ISBN 978-1-4244-3802-0.
  [SAMI 2009. Herlany (SK), 30.01.2009-02.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: clustering * boundary detection * mode boundary estimation
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/ZOI/klimesova-clustering by mode estimation.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/ZOI/klimesova-clustering by mode estimation.pdf

  In this contribution we introduce a clustering scheme based on mode boundary detection procedures. Modes are characterized as compact regions of the data space with higher densities than their surrounding. A mode boundary as defined in this approach is an area of large local changes in the probability density functions. Examples of the performance of the clustering based on the so-obtained mode boundaries are given using artificially generated data sets.

  V tomto článku představujeme shlukovací schéma založené na odhadu módu procedur. Módy jsou charakterizovány jako kompaktní části datového prostoru s vyšší hutností než jejich okolí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174767