Počet záznamů: 1

Optical emission spectroscopic study of a steam arc cutting torch

 1. 1.
  0328440 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sember, Viktor - Mašláni, Alan - Křenek, Petr - Hrabovský, Milan
  Optical emission spectroscopic study of a steam arc cutting torch.
  [Spektroskopické studium parního obloukového řezacího hořáku.]
  Proceedings of the 19th International Symposium on Plasma (ISPC). Bochum: Ruhr-University Bochum, 2009 - (von Keudell, A.; Winter, J.; Böke, M.; Schulz-von der Gathen, V.), P1.3.38-P1.3.38. ISPC. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC)/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: plasma arc cutting * supersonic plasma jet * optical emission spectroscopy
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/605.pdf http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/605.pdf

  Optical emission spectroscopy has been used to investigate a plasma jet produced by a steam arc cutting torch operated in air at atmospheric pressure. A procedure has been developed for simultaneous determination of temperature and pressure in the plasma jet as well as a parameter characterizing the departure from LTE. It is based on comparison of a few experimental and simulated spectral quantities.

  Optická emisní spektroskopie byla použita ke studiu proudu parního obloukového řezacího hořáku, provozovaného ve vzduchu za atmosférického tlaku. Byla vyvinuta procedura k simultánnímu stanovení teploty a tlaku plazmového proudu a zároveň byl určen parametr, charakterizující odchylku od termodynamické rovnováhy. Metoda je založena na srovnání několika experimentálních a simulovaných charakteristik změřeného spektra.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174754