Počet záznamů: 1

Using Connectors to Address Transparent Distribution in Enterprise Systems - Pitfalls and Options

 1. 1.
  0328424 - UIVT-O 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bureš, Tomáš - Hala, J. - Hnětynka, P.
  Using Connectors to Address Transparent Distribution in Enterprise Systems - Pitfalls and Options.
  [Nástrahy a možnosti při použití konektorů k řešení transparentní distribuce v enterprise systémech.]
  Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing. Berlin: Springer, 2009 - (Lee, R.; Ishii, N.), s. 81-92. Studies in Computational Intelligence, 209. ISBN 978-3-642-01202-0.
  [SNPD 2009. ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing /10./. Daegu (KR), 27.05.2009-29.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: software components * software connectors * middleware
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software

  Software connectors are commonly used in component-based software engineering to model and implement inter-component communication. When used in a distributed environment, the responsibility of connectors is to make the remote communication transparent to components. For this task, connectors often employ a kind of middleware. In this paper, we evaluate the feasibility of making the remote communication completely transparent. We consider middleware commonly used in today's enterprise systems, namely CORBA and RMI in Java. We point out issues that prevent the transparency and analyze the impact on components together with possible tradeoffs.

  Softwarové konektory jsou běžně používány v komponentových inženýrství k modelování a implementaci mezi komponentové komunikace. Pokud se používají v distribuovaném prostředí, je odpovědností konektorù skrýt před komponentami vzdálenou komunikaci. K tomuto účelu konektory často používají middleware. V tomto článku analyzujeme uskutečnitelnost úplného skrytí vzdálené komunikace. Uvažujeme middleware, který se dnes běžně používá v enterprise systémech (jmenovitě CORBA a RMI v jazyce Java). Poukazujeme na problémy, které brání transparenci a analyzujeme jejich dopad a komponenty včetně možných kompromisních řešení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174741