Počet záznamů: 1

An Integral Upper Bound for Neural Network Approximation

 1. 1.
  0328415 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kainen, P.C. - Kůrková, Věra
  An Integral Upper Bound for Neural Network Approximation.
  [Integrální horní odhad pro aproximaci neuronovými sítěmi.]
  Neural Computation. Roč. 21, č. 10 (2009), s. 2970-2989 ISSN 0899-7667
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0567
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: model complexity of neural networks * Bochner integral
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Impakt faktor: 2.175, rok: 2009

  For functions with suitable integral representations in the form of networks with infinitely many hidden units, upper bounds are derived on the speed of decrease of approximation error as the number of network units increases. These bounds are obtained using the framework of Bochner.

  Pro funkce s vhodnými integrálními reprezentacemi ve tvaru sítí s nekonečně mnoha jednotkami jsou odvozeny odhady rychlosti aproximace neuronovými sítěmi s rostoucím počtem jednotek. Odhady jsou odvozeny pomocí metod Bochnerova integrálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174736