Počet záznamů: 1

Abrasion resistance of alloy coatings deposited by plasma spraying

 1. 1.
  0328389 - UFP-V 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Ctibor, Pavel - Lescoffit, A.-E. - Teboul, B. - Neufuss, Karel - Voleník, Karel
  Abrasion resistance of alloy coatings deposited by plasma spraying.
  [Odolnost slitinových povlaků, vytvořených plazmovým nástřikem, proti abrazi.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 54, č. 2 (2009), s. 113-126 ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS200430560
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Plasma spraying * alloy coatings * slurry abrasion * hardness and microhardness
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla

  Abrasion resistance of a series of plasma deposited alloy coatings was tested. Fe-based alloys (high-alloy Cr- and Cr-Ni-steels, Fe-Al, Fe-Cr-Al, cast iron) and a Ni-Cr alloy were studied. A device for testing slurry (corundum in water) abrasion corresponding to ASTM G75-02 was employed for this purpose. For comparison, two coatings exhibiting extreme abrasion behaviour were measured by the same method: highly abrasion resistant plasma depositedWC-Co and poorly resistant arc sprayed Cr-Ni-steel. To reveal the possible differences between alloy coatings and bulk alloys, the results obtained from plasma deposited high-alloy steel coatings and bulk steels of virtually the same compositions were compared. In addition to the abrasion behaviour, hardness and microhardness (i.e. hardness of a single alloy splat) were determined. The observed differences in abrasion resistance of plasma sprayed alloy coatings were relatively small. This also relates to bulk steels.

  Plazmovým stříkáním byly připraveny slitinové povlaky. Plazmatronem typu WSP byly naneseny slitiny na bázi Fe (oceli legované Cr- a Cr-Ni-, dále slitiny Fe-Al, Fe-Cr-Al a litina), a také slitina Ni-Cr. Byly sledovány mechanické vlastnosti jako tvrdost, mikrotvrdost, otěruvzdornost proti abrazivnímu namáhání za mokra. Oceli byly srovnávány i s tvářenými vzorky analogického složení. Litina byla shledána otěruvzdornější než další mechanické vlastnosti, přičemž její korelace s tvrdostí a mikrotvrdostí nebyla jednoznačná. Na otěruvzdornost nástřiků měla větší vliv specifická lamelární struktura plazmových nástřiků než konkrétní složení slitiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174716