Počet záznamů: 1

Comparison of preventive and therapeutic transplantations of allogenic mesenchymal stem cells in healing of the distal femoral growth plate cartilage defects in miniature pigs

 1. 1.
  0328387 - UZFG-Y 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Plánka, L. - Starý, D. - Hlučilová, Jana - Klíma, Jiří - Jančář, J. - Křen, L. - Lorenzová, J. - Urbanová, L. - Crha, M. - Srnec, R. - Dvořák, M. - Gál, P. - Nečas, A.
  Comparison of preventive and therapeutic transplantations of allogenic mesenchymal stem cells in healing of the distal femoral growth plate cartilage defects in miniature pigs.
  [Srovnání preventivní a terapeutické transplantace alogenních mezenchymových buněk v hojení defektů distální růstové ploténky stehenní kosti u miniaturních prasat.]
  Acta veterinaria Brno. Roč. 78, č. 2 (2009), s. 293-302 ISSN 0001-7213
  Grant CEP: GA MŠk 2B06130
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: growth plate * deformity * bone bridge * MSCs
  Kód oboru RIV: FI - Traumatologie, ortopedie
  Impakt faktor: 0.403, rok: 2009

  The aim of the study was to verify whether there is a difference in the lengthwise growth of the femurs and in their angular deformity when comparing preventive vs. therapeutic transplantation of allogeneic mesenchymal stem cells (MSCs) to an iatrogenic defect in the distal physis of femur. Modified composite chitosan/collagen type I scaffold with MSCs was transplanted to an iatrogenically created defect of the growth cartilage in the lateral condyle of the left femur in 20 miniature male pigs. In Group A of animals (n = 10) allogeneic MSCs were transplanted immediately after creating the defect in the distal physis of femur (preventive transplantation). In Group B of animals (n = 10) the same defect of the growth cartilage was treated by transplantation of allogeneic MSCs four weeks after its creation (therapeutic transplantation), after the excision of the bone bridge that had formed in it. On average, left femurs with a damaged distal physis and preventively transplanted allogeneic MSCs (Group A) grew during 4 months from transplantation by 0.56 ± 0.44 cm more than right femurs without the transplantation of MSCs, whereas left femurs with physeal defects treated with a therapeutic transplantation of allogeneic MSCs (Group B) by 0.14 ± 0.72 cm only, compared to right femurs without transplanted MSCs. Four months after preventive transplantation of MSCs (Group A), valgus deformity of the distal part of left femur with the defect was 0.78 ± 0.82°; in the control group (right femur in the same animal without MSCs transplantation) it was 3.7 ± 0.82°. After therapeutic transplantation of MSCs (Group B) 0.6 ± 3.4°, in the control group (right femur in the same animal without MSCs transplantation) it was 2.1 ± 2.9°. In all the animals of Groups A and B, the presence of newly formed hyaline cartilage was confirmed histologically and immunohistochemically. In the distal physis of right femurs with an iatrogenic defect of the growth cartilage without the transplantation of MSCs (control) bone bridge was formed. Preventive transplantation of allogeneic MSCs into the defect of the distal growth zone of femur appears more suitable compared to the therapeutic transplantation, with regard to the more pronounced lengthwise bone growth. Differences found in the extent of valgus deformity were non-significant comparing preventive and therapeutic transplantations of MSCs.

  Cílem této studie bylo ověřit, zda jsou rozdíly v podélném růstu stehenních kostí a jejich angulárních deformit v případě preventivní a terapeutické transplantace alogenních mezenchymových buněk do vytvořeného defektu v distální růstové ploténce stehenní kosti. Nosiče, vytvořené z kolagenu I a chitosanu, osazené mezenchymovými buňkami byly transplantovány do vytvořeného defektu růstové ploténky v laterálním kondylu levých stehenních kostí u 20 miniaturních prasat. Ve skupině zvířat A (n=10) alogenní mezenchymové buňky byly transplantovány ihned po vytvoření defektu v distální růstové ploténce stehenní kosti (preventivní transplantace). Ve skupině zvířat B (n=10) stejný defekt růstové ploténky byl ošetřený transplantovanými buňkami až po 4 týdnech od jeho vytvoření (terapeutická transplantace), kdy musel být nejprve odvrtán již vytvořený kostní můstek. Levé stehenní kosti s poškozenou růstovou ploténkou a preventivní transplantací alogenních mezenchymových buněk (skupina A) rostly 4 měsíce po transplantaci v průměru více (0,56±0,44 cm) než pravé femury bez transplantace mezenchymových buněk, přičemž levé femury po terapeutické transplantaci kmenových buněk (skupina B) rostly pouze (0,14±0,72 cm), ve srovnání s pravými femury bez transplantace. U skupiny zvířat A, byla valgózní deformita distálních částí levých femurů 0,78±0,82o, v kontrolní skupině (pravé femury stejných zvířat bez transplantace mezenchymových buněk) byla 3,7±0,82o. Po terapeutické transplantaci mezenchymových buněk (skupina B) 0,6±3,4o, v kontrolní skupině (pravé femury stejných zvířat bez transplantace buněk) byla 2,1±2,9o. U všech zvířat ve skupině A i B po transplantaci buněk, byla histologicky i imunohistochemicky potvrzena přítomnost nově vytvořené hyalinní chrupavky. V defektech růstových plotének pravých femurů, které byly ponechány bez ošetření byl vytvořen kostní můstek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174714