Počet záznamů: 1

The piglet as a model for B cell and immune system development

 1. 1.
  0328374 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Butler, J. E. - Lager, K. - Šplíchal, Igor - Francis, D. - Kacskovics, I. - Šinkora, Marek - Wertz, N. - Sun, J. - Zhao, Y. - Brown, W. - DeWald, R. - Dierks, S. - Muyldermans, S. - Lunney, J. - McCray, P.B. - Rogers, C. S. - Welsh, M. J. - Navarro, P. - Klobasa, F. - Habe, F. - Ramsoondar, J.
  The piglet as a model for B cell and immune system development.
  [Sele jako model vývoje B buněk a imunitního systému.]
  Veterinary Immunology and Immunopathology. Roč. 128, 1-3 (2009), s. 147-170 ISSN 0165-2427
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: swine * gnotobiotic * models
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 1.963, rok: 2009

  A history of the development of the piglet as a model for antibody repertoire development have provided a framework of another using of the piglet as laboratory animal. Studies on neonatal piglets have (a) provided valuable information on the development of the adaptive immune system, (b) lead to important advances in evolutionary biology, (c) aided our understanding of passive immunity and (d) provided opportunities to use swine to address specific issues in veterinary and biomedical research and immunotherapy

  Historie vývoje selete jako modelu pro vývoj protilátkového repertoáru vytváří předpoklady pro další využití selete jako laboratorního zvířete. Studie na novorozených selatech proto (a) poskytují hodnotné informace o vývoji adaptivního imunitního systému, (b) vedou v k významnému pokroku v evoluční biologii, (c) napomáhají našemu porozumění pasivní imunity a (d) vytvářejí příležitost pro použití prasete jako specifického prostředku veterinárního a biomedicínského výzkumu a imunoterapie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174702