Počet záznamů: 1

The mechanism of gingiva metallic pigmentations formation

 1. 1.
  0328367 - MBU-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Joska, L. - Venclíková, Z. - Poddaná, M. - Benada, Oldřich
  The mechanism of gingiva metallic pigmentations formation.
  [Mechanismus tvorby metalických pigmentací v gingivě.]
  Clinical Oral Investigations. Roč. 13, č. 1 (2009), s. 1-7 ISSN 1432-6981
  Grant CEP: GA MZd NR9124
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: pigmentation * gingiva * electrochemistry
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 2.233, rok: 2009

  The occurrence of blue-grey areas in the soft tissue represents one of the problems affecting patients whose teeth have been restored using metallic materials. It is generally accepted that it is caused by mechanical penetration of a metallic material into the soft tissue. Several facts indicate that this mechanism is not general. The aim of the study was to determine an alternative mechanism of the origin of pigmentations, based on the corrosion interaction of metallic materials used in prosthodontics with the oral environment. The study was comprised of an analysis of pigment particles, determination of exposure conditions of metallic materials in vivo and laboratory evaluation of corrosion properties of the studied materials. Particles containing silver, sulphur and/or selenium could be seen in ultra-thin sections in the lamina propria gingivae

  Výskyt modrošedě zbarvených částí měkkých tkání v ústní dutině představuje problém jímž trpí pacienti se zubními náhradami zhotovenými ze stomatologických slitin. Cílem naší studie bylo objasnění alternativních mechanismů původu a vzniku těchto pigmentací. Studie zahrnuje analýzu pidmentových partikulí, determinaci expozice pacientů stomatologickým slitinám in vivo a laboratorní studie korosních vlastností stomatologických materiálů. Amalgám i stomatologické slitiny mohou uvolňovat stříbrné ionty za podmínek vyskytujících se v ústní dutině. Tyto rozpustné ionty pak mohou být transportovány do měkkých tkánía tam následně uloženy ve formě nerozpustných sloučenin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174697