Počet záznamů: 1

Higher fracture toughness of tetragonal zirconia ceramics through nanocrystalline structure

 1. 1.
  0328358 - UFM-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Trunec, M. - Chlup, Zdeněk
  Higher fracture toughness of tetragonal zirconia ceramics through nanocrystalline structure.
  [Vyšší lomová houževnatost tetragonální zirkoniové keramiky díky nanokrystalické struktuře.]
  Scripta Materialia. Roč. 61, č. 1 (2009), s. 56-59 ISSN 1359-6462
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: zirconia * nanocrystalline materials * coarsening * toughness * martensitic phase transformation
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Impakt faktor: 2.949, rok: 2009

  Fracture toughness of nanocrystalline zirconia ceramic stabilized with 1.5 mol.% Y2O3 was measured and compared with fracture toughness of submicrometer-grained zirconia ceramics stabilized with 3 mol.% Y2O3. It was found that nanocrystalline ceramics demonstrated higher fracture toughness than submicrometer-grained zirconia ceramics with both optimized and common grain sizes. The high fracture toughness of nanocrystalline zirconia was confirmed by two different testing methods: indentation method (15.5 MPa m0.5) and chevron notched beam method (7.9 MPa m0.5).

  Lomová houževnatost nanokrystalickéhé zirkoniové keramiky stabilizované 1.5 mol.% Y2O3 byla změřena a porovnána s houževnatostí submikrometrické zirkoniové keramiky stabilizované 3 mol.% Y2O3. Bylo zjištěno, že nanokrystalická keramika vykazovala vyšší lomovou houževnatost než submikrometrická zirkoniová keramika mající optimalizovanou a běžnou velikost zrna. Vyšší lomová houževnatost byla potvrzena dvěmi metodami: indentačně (15.5 MPa m0.5) a metodou chevronového vrubu (7.9 MPa m0.5).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174690