Počet záznamů: 1

Identification of (S)-11-cycloheptyl-4-methylundecanoic acid in acylphosphatidylglycerol from Alicyclobacillus acidoterrestris

 1. 1.
  0328354 - MBU-M 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Siřišťová, L. - Melzoch, K. - Sigler, Karel
  Identification of (S)-11-cycloheptyl-4-methylundecanoic acid in acylphosphatidylglycerol from Alicyclobacillus acidoterrestris.
  [Identifikace (S)-11-cykloheptyl-4-methylundekanové kyseliny v acylfosfatidylglycerolu z Alicyclobacillus acidoterrestris.]
  Chemistry and Physics of Lipids. Roč. 159, č. 2 (2009), s. 104-113 ISSN 0009-3084
  Grant CEP: GA MŠk 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: alicyclobacillus acidoterrestris * acylphosphatidylglycerols * (S)-11-cycloheptyl-4-methylundecanoic acid
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  A method is described for the identification of molecular species of acylphosphatidylglycerols containing a branched cyclo fatty acid ((S)-11-cycloheptyl-4-methylundecanoic acid; brc19:0) from Alicyclobacillus acidoterrestris and its identification as picolinyl ester bymeansofGC–MS.The combination of TLC, negative RP-HPLC–ESI–MS/MS, enzymatic hydrolysis, and GC–MS was used to identify unusual molecular species of acylphosphatidylglycerols with cyclic and branched FA. The acid, brc19:0, was also synthesized to unambiguously confirm its structure. According to feeding experiments with 13C-labeled propionate, the C3 internal unit (branched methyl) of brc19:0 is assembled from propionate and not from methionine

  Byly identifikovány molekulární druhy acylfosfatidylglycerolů obsahujících větvenou cyklo mastnou kyselinu ((S)-11-cycloheptyl-4-methylundecanoic acid; brc19:0) z Alicyclobacillus acidoterrestris jako pikolinyl estery pomocí GC–MS. Kombinace TLC, negative RP-HPLC–ESI–MS/MS, enzymatické hydrolýzy a GC–MS byla použita k identifikaci těchto neobvykláých molekulárních druhů acylfosfatidylglycerolů. Mastná kyselina brc19:0 byla také syntetizována pro jednoznačné určení struktury. Pokusy s propionátem značeným 13C jako prekurzorem ukázaly, že vnitřní jednotka C3 (větvený metyl) kyseliny brc19:0 je tvořena z propionátu, ne z methioninu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174686