Počet záznamů: 1

Structure of valinomycin and its complexes

 1. 1.
  0328352 - UMCH-V 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hašek, Jindřich - Makrlík, E. - Dušek, Michal - Císařová, I. - Dohnálek, Jan - Dušková, Jarmila - Skálová, Tereza
  Structure of valinomycin and its complexes.
  [Struktura valinomycinu a jeho komplexů.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 16, 2a (2009), s. 30-31 ISSN 1211-5894.
  [Struktura - Colloquium of Czech and Slovak Crystallographic Association. Hluboká nad Vltavou, 22.06.2009-25.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA305/07/1073; GA AV ČR IAA500500701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: valinomycin * complex * structure 8 hydration
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  We prepared hydrated complex of valinomycin where two valinomycin molecules encapsulate 24 water molecules. Two of the waters (oxonia) bear positive charge compensated by two chlorine anions. The structure was refined to R = 0.07.

  Byl připraven silně hydratovaný komplex valinomycinu v němž dvě molekuly valinomycinu mezi sebou uzavírají 24 molekul vody. Dvě vody (oxonia) nesou positivní náboj, který je kompenzován chlorovými anionty. Struktura byla upřesněna s R faktorem 0,07.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174684