Počet záznamů: 1

Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)

 1. 1.
  0328288 - UGN-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kuča, M. - Kirchner, Karel - Kallabová, Eva
  Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika).
  [Exploitation of the raw materials suitable for making of the polished stone industry in connection with the anthropogenic influence of relief in the middle course of the Svratka river (Moravia, Czech Republic).]
  Ve službách archeologie. Roč. 11, č. 1 (2009), s. 38-42 ISSN 1802-5463
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA404/02/1038
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: neolithic * polished stone industry * exploitation
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Článek se věnuje vybraným aspektům především neolitického osídlení v oblasti údolí střední Svratky na sz.Brněnsku. Je zde nastíněna i problematika potenciálních komunikačních sítí v zájmovém prostoru. Nachází se zde dvě důležité suroviny pro výrobu broušené kamenné industrie – amfibolický diorit a dioritový porfyrit/porfyrický mikrodiorit. Jejich distribuce je zaznamenána v širším prostoru Moravy a přilehlého okolí, jistě se tedy v okolí primárních zdrojů vyskytovala hustá síť stezek.

  The contribution is especially dealing with the selected aspects of the Neolithic settlement in the area of the middle course of the Svratka River (NW part of the Brno Region). Futhermore the issue of the potential traffic network is implied in the studied area as well. There are found two important row materials suitable for making of the edged stone industries. The distribution of these row materials is registered in the wider territory of the Moravia and its surroundings.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174636