Počet záznamů: 1

DNA adducts of antitumor cisplatin preclude telomeric sequences from forming G quadruplexes

 1. 1.
  0328255 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Heringová, Pavla - Kašpárková, Jana - Brabec, Viktor
  DNA adducts of antitumor cisplatin preclude telomeric sequences from forming G quadruplexes.
  [DNA adukty tvořené protinádorově účinnou cisplatinou zabraňují telomerním sekvencím tvořit G quadruplexy.]
  Journal of Biological Inorganic Chemistry. Roč. 14, č. 6 (2009), s. 959-968 ISSN 0949-8257
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NR8562; GA MŠk(CZ) LC06030; GA MŠk(CZ) ME08017; GA MŠk(CZ) OC08003; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA AV ČR(CZ) IAA400040803
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) OC09018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: cisplatin * DNA quadruplex * telomere
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.415, rok: 2009

  We studied the effect of antitumor cisplatin and inefficient transplatin on the structure and stability of G quadruplexes formed by the model human telomere sequence 5'-GGG(TTAGGG)3-3' using circular dichroism, UV-monitored thermal denaturation, and gel electrophoresis.

  V článku byl studován rozdíl působení protinádorově účinné cisplatiny a neúčinné transplatiny na strukturu a stabilitu G quadruplexů tvořených na oligonukleotidu s lidskou telomerní sekvencí 5'-GGG(TTAGGG)3-3' pomocí měření cirkulárního dichroismu, teplotní denaturace a použitím gelové elektroforézy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174610