Počet záznamů: 1

Porcine perilipin (PLIN) gene: Structure, polymorphism and association study in Large White Pigs

 1. 1.
  0328227 - UZFG-Y 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vykoukalová, Z. - Knoll, Aleš - Čepica, Stanislav
  Porcine perilipin (PLIN) gene: Structure, polymorphism and association study in Large White Pigs.
  [Gen perlipin (PLIN) prasete: Struktura, polymorfismus a asociační studie bílého ušlechtilého prasete.]
  Czech Journal of Animal Science. Roč. 54, č. 8 (2009), s. 359-364 ISSN 1212-1819
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: pigs * perilipin * polymorphism
  Kód oboru RIV: GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
  Impakt faktor: 1.008, rok: 2009

  The effect of wheat gluten or extracted soybean meal (300 g of crude protein/head/day) on milk yield, composition and its physical properties was analysed in 53 cows of Polish Holstein-Friesian breed with different milk beta-lactoglobulin (blg) genotypes (AA, AB and BB). The addition of wheat gluten to the diet of cows with the AA and AB blg genotypes caused a significant increase in crude protein (by 0.21; P ≤ 0.05, and 0.19%; P ≤ 0.01), casein (by 0.15; P ≤ 0.05, and 0.15%; P ≤ 0.01) and dry matter content (0.3 and 0.5%; P ≤ 0.05) in milk, and a significant increase in beta-casein production (0.6 g/l; P ≤ 0.05, and 0.6 g/l; P ≤ 0.01) and kappa-casein yield (0.3 g/l; P ≤ 0.05) in the case of cows with the AA genotype. Milk acidity and electrical resistance in milk were lowered. The cows with the BB blg genotype did not show any significant changes in milk composition. The supplementation of extracted soybean meal to cows with the AB and BB blg genotype led to a significant increase in milk protein (0.26% and 0.21%; P ≤ 0.01) and casein content (0.2 and 0.15%; P ≤ 0.01), beta-casein production (0.60 and 0.50 g/l; P ≤ 0.01) and to a decrease in kappa-casein content (by 0.7%; P ≤ 0.05) in cows with the BB genotype. The production of kappa-casein increased in cows with the AB genotype (by 0.2 g/l; P ≤ 0.01). In the case of all genotypes, an increase in milk active acidity and thermostability and a decrease in electrical resistance in milk were noted. It was observed that cows with different blg genotypes differently utilised the protein from given supplements for the production of individual milk components, which may be used in rationalisation of their feeding and improvement of milk content.

  Perilipin kódovaný genem PLIN je fosfoprotein asociovaný k tukovým kapénkám, který působí jako klíčový regulátor ukládání a hydrolýzy triacylglycerolů v adipocytech. V této studii byly charakterizovány struktura a variability PLIN genu prasete. PCR fragmenty zahrnující exony 1 až 9 a vmezeřené introny byly sekvenovány a získané sekvence byly vloženy do EMBL/GenBank/DDBJ databází (AM931171). V kódující sekvenci bylo detekováno 7 synonymních a 1 nesynonymní. Nesynonymní polymorfismus g.627G>A způsobující substituci aminokyselin p.Val3Ile by zjištěn pouze u prasat plemene meishan a u kříženců meishan x piétrain. Asociace byly studovány mezi lokusy g.4119A>G a g.7966T>C a průměrným denim přírůstkem (ADG), výškou hřbetního špeku (BFT) a podílem libového masa (LMC) u 166 prasniček ze dvou stád. Vzhledem k předpokládané kompletní vazbové nerovnováze mezi lokusy g.4119A>G a g.7966T>C byly detekovány pouze genotypové kombinace AA-TT, AG-TC a GG-CC. Významné rozdíly (P = 0.0290) byly zjištěny mezi genotypovými kombinacemi GG-CC a AG-TC pro BFT ve stádě 2 a rozdíl mezi genotypy GG-CC a AA-TT pro ADG ve stádě 1 byl mírně pod hranicí průkaznosti (P = 0.0516).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174590